Singlar

Efter skilsmässan: Det bör barnet få bestämma

Ensamstående svensk kvinna du bestämmer lyrics

NJA s. I propositionen Behandling av ofrivillig barnlöshet framhöll regeringen behovet av att kartlägga eventuella psykologiska och sociala konsekvenser för barn som har kommit till med hjälp av ägg- eller spermiedonation. Det ansågs därför motiverat att ställa särskilda krav på tillgång till kompetens även inom andra medicinska specialiteter än gynekologi och obstetrik, vilket är skälet till att befruktning utanför kroppen med donerade könsceller endast får utföras vid universitetssjukhus prop. Regeringen har för avsikt att i ett annat sammanhang överväga om sådana behandlingar även bör få utföras vid andra sjukhus. Regeringen förutsätter att Socialstyrelsen ser över sina föreskrifter och allmänna råd i syfte att anpassa dem till situationer där en ensamstående kvinna söker assisterad befruktning. I sammanhanget aktualiseras frågor om bl. Det kan även uppkomma behov av andra typer av kunskapsstöd riktat till verksamheterna. Det bör införas en generell regel om krav på spermiegivare även vid insemination För befruktning utanför kroppen finns det en bestämmelse som anger de krav som ska ställas på den som ska få vara givare av könsceller 7 kap. Av bestämmelsen framgår att en givare av ägg eller spermier ska vara myndig, att givaren ska lämna skriftligt samtycke till att ägget får befruktas eller att spermierna får användas för befruktning samt att givaren får återkalla sitt samtycke fram till dess befruktning skett.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Emma Henriksson KD Anf. Vi ska genast debattera det lagförslag om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor som regeringen inneha lagt fram. Det är viktigt att i inledningen av debatten påpeka att detta inte är en debatt försåvitt ensamstående föräldrar. Det är inte ett debatt om huruvida en ensamstående förälder kan vara en bra förälder. Ett ensamstående förälder kan självklart vara ett helt enastående förälder. Det handlar ej heller om vad som är ett fullvärdig familj. Det är självklart odla att en familj med en singel förälder med barn också kan befinna en fullvärdig familj, en familj såsom ska behandlas med samma respekt samt ges samma stöd av samhället såsom en familj med två närvarande päron.

Ensamstående svensk kvinna du bestämmer projektledningsmöte

Leave a Reply