Singlar

Guide till akademiskt skrivande

Webbplatser träffa liberala tunga

Vilka slags texter skrivs på universitetet? Vad gör en text akademisk? Hur kan du som student planera ditt skrivarbete?

Navalnyj anklagar Putin för att ligga bakom förgiftningen

Folkhögskolan ger människor ny chans 13 november Skriv ut Förra året deltog kvar en miljon svenskar i folkbildningens — folkhögskolornas och studieförbundens — utbildningar samt cirklar. Historiskt har folkbildningen spelat ett stor roll i samhällsutvecklingen och det fortsätter den att göra. Det anser Louise Malmström och Henrik Nordvall såsom båda arbetar på Linköpings universitet tillsammans frågor som rör folkbildningen. Louise Malmström— Med tanke på folkbildningens centrala betydelse och hur många den berör tillåts den på tok för lite observans i samhällsdebatten. Vi nämns knappt när skolans problem diskuteras och våra idioter glöms bort när andra får lärarlyft och fortbildning, säger Louise Malmström, chef för folkhögskollärarprogrammet vid LiU, det sluta som finns i Sverige. I år är det år sedan den etta folkhögskolan startade som en reaktion gällande att högre utbildning var förbehållen gräddan. Numera finns det folkhögskolor och tio studieförbund med olika ideologisk inriktning inom Sverige. Bredden på utbudet är grandiost.

Tidtabell för brexit

Andel IV: Ungas inflytande och delaktighet Den missnöjda demokraten……………………… De är skrivna bruten sammanlagt 22 forskare med en antal olika akademiska inriktningar. Den samlade bilden som dessa rapporter ger är att de omfattande samhällsförändringar som har ägt rum under senare år har haft en stor inverkan på demokratins institutioner och funktionssätt. I och med ett ökad globalisering, där beslut fattas gällande såväl lokal som nationell, mellanstatlig samt överstatlig nivå, har den lokala demokratin blivit mer komplex och abstrakt. Digitaliseringen har påverkat förutsättningarna för medie- marknaden och utmanat de traditionella medierna, något som särskilt har drabbat lokaltidningarna. Nätet och sociala mediers betydelse för samfärdsel, information och politiskt deltagande har ökat och förändrat både opinionsbildningen och nyhetsförmedlingen. Det demokratiska engagemanget har också tagit sig nya former och uttryck.

Leave a Reply