Singlar

Utförlig arkivinformation

Gåvor för enstaka bloggar

Det efter att antalet smittfall kraftigt ökat under de senaste veckorna. I de regioner där smittläget är som värst kommer en rad nya restriktioner att införas från och med lördag, uppger Ekot. De nya restriktionerna kommer efter att Polen i flera veckor nu slagit rekord efter rekord i antal smittade.

Top-Rated Images

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse prop. Utgiftsområde l Rikets styrelse finansierar den centrala statsledningen och flera viktiga myndigheter, statsbidrag samt uppdrag. Sverige har — förutom pandemin — att hantera en hög arbetslöshet och en grov kriminalitet. I Moderaternas budgetmotion fokuserar vi därför på att se till att Sverige ska hava beredskap för att pandemin kan förvärras, på att knäcka arbetslösheten och att bekämpa kriminaliteten. Coronakrisen kan förvärras. Eftersom innehåller Moderaternas budget en krisbuffert. Den kan användas dels för att befästa hälso- och sjukvården, dels för att stötta ekonomin för att pressa tillbaka arbetslösheten.

Nu stänger Finland gränsen – igen

Tillbaka till arkivförteckningen Matts Balgård föddes den 2 maj som son till småbrukaren Anton Johansson och hans hustru Amanda Svantesdotter i Barne Åsaka i Skaraborgs län. Han arbetade i jordbruket gällande fädernegården till årsåldern. Tidigt blev han politiskt och kulturellt intresserad och kompletterade därför folkskoleundervisningen med korrespondens- och folkhögskolestudier.

EXTERNA LÄNKAR

Maj:ls proposition nr till justitieutskoltet. Fortsattes överläggningen angående lagutskottets betänkanden nr 20 samt 2 I. Under de veckor samt dagar som föregått riksdagsdebat­ten om propositionen 32 har vi riksdagsmän utsatts förut ett sannskyldigt bombardemang av upprop, broschyrer och skrivelser, där man i grälla färger utmålat alla de olyckor såsom kommer att drabba familjen och aktuell samhällsordning om propositionen går igenom.

Leave a Reply