Singlar

Ingeborg Bachmann och författarjaget

Girl som letar efter inte

Cecilia Uddén: Med uppgift att beskriva världen. Utrikeskorrespondentens vardag sägs vara ständiga direktsändningar i exotiska miljöer och möten med intressanta människor. Men det är ofta de lokala reportrarna som letar upp de aktuella nyheterna. Hennes uppgift är istället att hitta den lilla människan på gatan som kan kommentera och berätta om nyheterna för lyssnarna. Men vad det sedan blir är svårt att säga. Det beror lite på vilka man stöter på. För henne är rapporteringen från situationen i Irak svårast.

Top-Rated Images

Det ger publiken ljus och hopp samt det är en uppgift som konsten alltid måste bära, säger dansaren samt koreografen Tiina Lindfors från dansteater ERI i Åbo. Därför kan skönhet inom musik förändra världen. ERIs följande stora produktion handlar om den stora operadivan Maria Callas och det är partiell därför som Tiina Lindfors vill höja fram skönheten i operans värld. Hurså inte lyfta fram skönhet? Det behöver vi verkligen i dagens värld. Det är nämligen skönhet som räddar världen, säger Lindfors.

Girl som letar mötesrumspolitik

Anmäla frånvaro - Pedagog

1. Teoretiska reflektioner om makt integration och strukturell diskriminering

Begreppet rasifiering, som Molina analyserar i sitt bidrag, lyfter fram processuella aspekter inom reproduktionen av rasistiskt tänkande och dess effekter för skapandet av en samhällshierarki som baseras på föreställningar om art. Vithet är det som inte nämns men ändå talar, konstaterar Tesfahuney inom sitt bidrag till denna bok. Kolonialism, slaveri och folkmord har legitimerats igenom hänvisningar till modernitetens civilisationsprojekt. Det koloniala arvet har genom nationella statsbildningars tillväxt även medfört gränsdragningar vilket alltför ideligen har manifesterat sig i krig, massmord och fortsatt politiskt och ekonomiskt avhängig. Det finns en rad omständigheter såsom transformerar nationalstatens rasism till ett globalt privilegiesystem. Den ekonomiska globaliseringen innebär likaså en social, kulturell politisk globalisering Beck, ; Tomlinson, och en ökning bruten transkontinentala diasporarörelser och flyktingströmmar som inneha kommit att förändra det sociala rummet i den rika världen.

Leave a Reply