Kvinnor

Idiomatiska uttryck

Förtrogenhet med de holländska flickvänner biel

Inskr vid univ i Rostock april 99, i Wittenberg 15 sept 00 o i Jena aug 02, kom i Karl IX:s tjänst sensommaren 04, inträdde varaktigt i tjänst o erhöll årslön 17 dec 05, riksråd trol mellan 20 o 26 juni 09, lagman över Norrland från 19 jan 11, rikskansler från 6 jan 12, häradsh i Snevringe hd, Vm, 17 april 13—33, riddare vid Gustav II Adolfs kröning 12 okt 17, generalguvernör i Preussen 21 o 22 okt 26, generalguvernör i rhenska o frankiska kretsarna samt fullmäktig legat över arméerna där mars 32, legat i rhenska, frankiska, schwabiska o burgundiska kretsarna 24 okt 32, sv kronans fullmyndiga legat i romerska riket o över arméerna 12 jan 33, medl av förmyndarstyr för drottn Kristina 14 mars 33, direktor över det i Heilbronn 13 o 15 april 33 slutna förb med de schwabiska, frankiska o rhenska kretsarna, lagman över Jämtland o Härjedalen från 10 okt 45, greve 20 nov O föddes som ett av de många barnbarnen till den godsrike Gabriel Cristersson O ssjälv ende kvarlevande av den oxenstiernska släkten. Denne hade emellertid elva barn, och även i nästa generation var barnen många; O var själv äldst bland nio syskon.

Navigeringsmeny

Affärer med slavar En känslig fråga mirakel det svenska innehavet var slaveriet gällande ön. I samband med förvärvet hade det setts som värdefullt att anlända in på den inkomstbringande handeln tillsammans slavar. Detta gick så långt såsom att en expedition med sådant anledning förbereddes, men den avbröts i samt med det påbörjade kriget mot Ryssland

Axel Oxenstierna

Nya planer i Östergötland! Just nu inneha vi startat två nya uppdrag inom Östergötland, där vi har ramavtal tillsammans flera kommuner. Det är dels ett detaljplan i vackra Vadstena kommun samt dels en trafikstrategi i andra änden av länet, i Norrköpings kommun. Förut Trafikstrategin, som är en tematisk andel av översiktsplanen, gör vi miljökonsekvensbeskrivning MKB tillsammans med kollegor på våra samarbetspartners Structor och KMV forum. Föreningens anledning är bland annat att driva frågor om urbana ekosystemtjänster, dvs.

Leave a Reply