Kvinnor

Allt du undrar om Socialtjänsten

Möt tjejer möte estlands

Vi använder oss av kakor cookies för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer — så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. På denna sida har vi samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd.

Behovet av socialtjänstens stöd kan förändras

Arvsfonden  stödjer verksamhet som stärker barns, ungdomars och funktionshindrades ställning i samhället. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, medbestämmande, jämlikhet och jämställdhet samt bidra mot social, etnisk och kulturell integration. Brottsofferfonden  är en fond som man kan söka medel ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Crafoordska stiftelsen. Folke Bernadottes Minnesfond  ger stipendier i form bruten utlandsresebidrag för ungdomsutbyten, företrädesvis med både besök och återbesök, läger, volontärarbetares resor och toleransresor, dvs.

Relaterade projekt

Soc är en förkortning för socialtjänsten. Socialtjänsten finns för att stötta personer som behöver hjälp på olika sätt. Här kan du läsa om vad soc är för något och vad de kan hjälpa till med. Socialtjänsten finns inom varje kommun i Sverige och inneha till uppgift att ge stöd samt hjälp till de som bor inom kommunen. Soc har ett särskilt grandiost ansvar att skydda och ge handledning till barn och ungdomar. De såsom arbetar på socialtjänsten kallas ofta förut socialsekreterare.

Navigeringsmeny

Socialtjänsten kan på olika sätt hjälpa dej att hitta lösningar på din belägenhet och att leva ett liv ledigt från förtryck och våld. Du kan t ex få hjälp att avsluta med de som utövar våldet kontra dig och komma till ett skyddat boende. Ring receptionen: 40 och att få bli kopplad till kvinnofridssamordnaren alternativt socialsekreterare som hjälper dig vidare. Gällande kvällar, nätter och helger kan ni få hjälp av socialjouren, telefon 39 20

Leave a Reply