Kvinnor

Skära sig : självskador

Flicka ser nu skär intemate

Sår i Huden Symtom Du som självskadar dig är troligen en yngre kvinna. Självskador är upp till fyra gånger vanligare hos flickor än hos pojkar. Du kan skära, rispa eller skrapa dig på armarna, benen, magen, halsen eller någon annanstans på kroppen, rista in ord eller symboler i huden, bränna, sticka dig, hindra sår från att läkas eller banka huvudet mot väggen. Du har kanske blivit kränkt på ett grovt sätt. Hos flickor rör det sig oftast om sexuella övergrepp, hos pojkar oftare rena våldsövergrepp.

Du kommer må sämre om du fortsätter

Det talas oftast om flickor som kobbe sig, men självskadebeteenden hos pojkar ökar. Även skolans vaktmästare kan ha ett viktig roll, säger Lars Fjellman, socionom och psykoterapeut. Barn och ungdomar såsom skadar sig själva kan ha ett bakomliggande psykisk diagnos, men det kan också vara enbart ett sätt att dämpa sin ångest. Hittills har framförallt flickors självdestruktivitet varit i fokus, skada socionomstudenten Hanna Puonti har studerat pojkars självskadebeteenden i en kandidatuppsats vid Linnéuniversitetet: — Det som skiljer dem till är att pojkarna ofta har en allmänt riskfyllt beteende. De kan köra bil fort, klättra på tågvagnar alternativt använda droger. Pojkarna i studien skar sig, hade ätstörningsproblem eller var offentligt stökiga och aggressiva. Smärtan han fick av slagen gjorde att hans bävan minskade. Pojkarna kände sig ofta missförstådda och upplevde att de inte fick samma hjälp som flickor i dylik situation. En av pojkarna hade vandrat med kortärmad tröja och armarna fulla med skärsår utan att någon gällande skolan hade reagerat.

Hur kan jag hjälpa någon som skadar sig själv?

Igenom att lyssna, försöka förstå och assist till att söka hjälp kan ni vara ett stöd för den såsom mår dåligt. Ibland kan du allena behöva hjälp för att orka befinna ett bra stöd. Du som är närstående är viktig. Ta hand försåvitt dig själv, så att du gitter vara ett stöd för den såsom mår dåligt. Den här texten är till dig som är närstående mot någon som skadar sig själv. Ni som är vuxen kan läsa mer om att sluta skada sig allena här. Du som är ung kan läsa mer på UMO.

Varningssignaler vid självskadebeteenden:

Fånga hjälp Varför skada sig själv? Flera tycker att det känns lättare alternativt mer hanterligt att ha ont inom kroppen än i själen. En andel tjejer som skadar sig själva inneha haft en uppväxt som varit plågsam på olika sätt och känner sig trygga och hemma när de utför sig illa. Det finns också dom som lider av psykiska sjukdomar såsom skapar ett självskadebeteende. Till exempel att de hör röster som säger att de ska straffa, rena eller blessyr sig på olika sätt. Vem utför det? Det är ganska vanligt att tjejer som skadar sig själva blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp.

Leave a Reply