Kvinnor

Ett spektrum av sexuella samtycken

Möt de kvinnliga studenter Jag regiao

Den akuta bostadsbristen för Uppsalastudenter utnyttjas av uthyrare. SVT Uppsala har ringt till 30 bostadssökande studenter och två tredjedelar har blivit erbjudna sex eller relationer i utbyte mot bostad. En av alla som har liknande erfarenheter är Matilda Gustafsson. För omkring en månad sedan la hon och en kompis ut en bostadsannons på Blocket. De kommer från Flen och ska nu till höstterminen börja på Uppsala universitet. Många svar damp ner i inkorgen, men alla var inte inriktade på bostadsuthyrning. Lite annat än enbart boende då kan man säga, säger Matilda Gustafsson.

Sammanfattning

Det finns stora skillnader i sexuell hälsa mellan kvinns och män. Det visar en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten. Kvinnor är mer utsatta för sexuellt våld och trakasserier och utsatthet för sexuella trakasserier är nu så vanligt att det enligt myndigheten är ett folkhälsoproblem. Undersökningen hade ett brett perspektiv på sexuell heja och tog bland annat upp utsatthet för våld. Resultaten kan nu utgöra ett underlag för diskussioner i frågan bland annat inom hälso- och sjukvården, säger Charlotte Deogan, utredare vid Folkhälsomyndigheten. Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan könen i fråga om erotisk och reproduktiv hälsa och rättigheter. Dom största skillnaderna mellan män och kvinns är tydliga när det gäller utsatthet för sexuella trakasserier, pornografianvändning och kunnande av att ha sex mot arvode.

Sexuella trakasserier är ett folkhälsoproblem

Bifall anses ofta vara en typ bruten avtal för sexuell aktivitet, men definitionen av sexuellt samtycke är komplex. Fordom forskning har till stor del fokuserat på amerikanska collegestudenter, och det inneha saknats svenska empiriska studier som undersöker sexuellt samtycke i befolkningen. Syftet tillsammans den här studien är därför att undersöka hur sexuellt samtycke förstås, praktiseras och upplevs i sexuella relationer bland vuxna i Sverige idag. Studien är en kvalitativ intervjustudie med 31 sexuellt aktiva personer 23—61 år. Deltagarna rekryterades via annonser i lokaltidningar, breda Facebook-grupper och på stora arbetsplatser. Intervjuerna varenda semi-strukturerade och berörde sexuell kommunikation, sexuella relationer och erfarenheter av sexuellt bifall. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Analysen av intervjuerna resulterade inom ett huvudtema: Ett spektrum av samtycken: kontextuella och kontinuerliga sexuella praktiker.

Onlinedatatjänster

Inom dag publicerar UNT uppropet Inationensintresse. Nationerna samlar studenter från alla discipliner samt har anor från talet. Grundtanken är att verksamheten drivs av studenter, förut studenter och nationen ska fungera såsom studentens andra hem. På nationerna erbjuds studenter möjligheter till personlig utveckling mirakel den formbara tid i livet såsom studieåren ofta är. Nationerna liknas alltemellanåt vid ett tvärvetenskapligt seminarium, där studenterna ges möjlighet att knyta kontakter kvar såväl disciplins- som generationsgränserna. Nationerna är tätt sammankopplade med Uppsala universitet, skada utgör också en egen värld därborta en lång historia och stadgar tillsammans formuleringar från tidigare sekler är märklig faktorer som leder till att nationerna i vissa avseenden lever kvar inom det förgångna.

Leave a Reply