Kvinnor

Ny utbildning om våld mot barn

Möt kvinnor från Universitetet frågar sånger

Musikbranschen växer för varje år och blir dessutom allt mer internationell. Det unika med utbildningen är att du förbereds med förmågorna som musikindustrin kräver i en snabbväxande teknologisk värld. Du kommer under utbildningen ha möjlighet att arbeta med projekt inom både musikbranschen och eventbranchen som förbereder dig inför din egen framtid.

Han: Statusstämpel styr valet

Inom september lanserade Barnafrid vid Linköpings universitet en webbutbildning om våld mot avkomma, riktad mot yrkesverksamma och studenter. Maria Schillaci är legitimerad psykolog och programchef på Barnafrid. Våldsutsatta barn finns inom alla miljöer och i alla situationer. Därför är det oerhört viktigt att de som arbetar med barn samt unga har en grundläggande kunskap försåvitt problematiken.

Alla kunskapsbankens intervjuer

Könsfördelningen är skev på många av landets högskolor. Men viljan att förändra finns — både på högskolorna och hos eleverna. Kvinnor läser omvårdnadsutbildningar medan männen väljer ekonomi och teknik. Så tittar könsfördelningen ut på många högskoleutbildningar. Gällande barnmorskeprogrammet är till exempel 99,3 andel kvinnor medan bara 3,1 procent kvinns vill bli sjöingenjörer. Där arbetar hane medvetet med problemet, speciellt inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Leave a Reply