Kvinnor

Sverige har Nordens högsta aborttal

Hur mannen träffar nya par video

I alla fall inte om vi får bestämma. Vi zoomar in på hur du överlever den sociala isoleringen med hjärtat i behåll, oavsett om du är i ett förhållande eller om du söker efter kärleken. Avstånd och karantän.

Oönskade graviditeter bör ses i helhetsperspektiv – individer vård samhälle

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan inom Malmö samt i både konservativa samt reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition såsom löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan.

Alla lärande exempel

Sverige har det högsta aborttalet i Norden. Tonårsaborterna minskar, men andelen upprepade aborter tenderar att öka. Fyrtio procent bruten abortsökande kvinnor har tidigare genomgått ett eller flera aborter. Motsvarande siffra bland män som varit involverade i ett abort är 32 procent.

Referenser

Dialog en väg till förändring för våldsutövare Omkring två hundra män som utövat våld eller utsatts för våld inom nära relationer kommer varje år mot behandling på Kriscentrum mellersta Skånes mottagning i Lund. Målet är att förövarna ska bryta sitt beteende och fånga ansvar för våldet. Till det röda tegelhuset vid kanten av Stadsparken inom Lund kommer runt personer för dialog och behandling varje år. Hälften är kvinnor som har utsatts för våld, hot eller övergrepp. En fjärdedel är barn och en fjärdedel män såsom har utsatts för våld eller själva utövat våld och vill ha assistans. I korridoren innanför dörren till mottagningen Kriscentrum mellersta Skåne finns en fasad fylld av färgglada barnhänder i ark. Alla barn som kommer till verksamheten får rita av sin hand samt sätta upp den på väggen. Barnen känner att de inte är ensamma om sin situation, säger Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relationer i Lunds kommun.

Leave a Reply