Kvinnor

Från Sydsudan till Uganda

Webbplatser för att religiös

De flesta projekt har en digital del och koppling, här är bland dessa projekt är dock tydligare och avgörande för projektets vidareutveckling. Flertalet vårdenheter inom DSAB har idag läkemedelsservice och därmed ett fastställt bassortiment i sina läkemedelsförråd. Efterfrågan av läkemedel som inte finns i bassortimenten s. Syftet med projektet var att kartlägga i vilken omfattning sällanläkemedel efterfrågades och hur mycket tid som lades på denna hantering. Målet var att få anställa ytterligare en farmaceut för att kunna hantera dessa läkemedel.

Flickor som missar skolan på grund av mens får svårt att komma ikapp

Ett delegation från riksdagen deltar i Nordiska rådets session i Oslo den 29 oktober till den 1 november. Parlamentariska församlingar. En delegation från riksdagen deltar i Interparlamentariska unionen, IPU:s session inom Genève den oktober. Riksdagens parlamentariska församlingar. Ledamöter från riksdagen deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller session inom Strasbourg den 8 - 12 oktober. Om val av talman och ställföreträdande talmän. En delegation från riksdagen deltar i den arktiska parlamentarikerkonferensen, CPAR, inom Enare i Finland den september. Gällande stadsbiblioteken i Göteborg, Sundsvall och Umeå finns riksdagshörnor där du kan möta riksdagspolitiker. Den 27 augusti kan ni träffa riksdagspolitiker på stadsbiblioteket i Sundsvall för debatt och mingel.

Mobilapp för återkoppling fyller kunskapsluckor vid kirurgisk utbildning

Skogsstyrelsen har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för en jämställd skogssektor. Att meeting och stötta kvinnliga skogsägare är en sätt. Skånedistriktet bjöd i mars in till en skogsträff för kvinnor försåvitt ädellövskogsbruk och hyggesfritt skogsbruk. Kontaktperson är Kristina Nilsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Skånes distrikt. Kristina Nilsson Är det en skillnad på upplägg om man kommer på en skogsträff för kvinnor alternativt en skogsträff för alla?

Föräldrarna tog initiativet

Telefontider givarservice: Måndag—torsdag Konflikten i Sydsudan inneha pågått sedan Ett av de länder som tar emot flest sydsudanesiska flyktingar är Uganda, som i norr gränsar mot Sydsudan.

Leave a Reply