Flirt

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

Träffa funktionshindrade twitter dockor

Start Publicerat Kunskapsöversikter Kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionshinder Kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionshinder Sedan talet har arbete pågått att lyfta fram anhörigas insatser inom vård och omsorg. Från den 1 juli har kommunerna fått lagstadgad skyldighet att erbjuda anhöriga stöd. Lagändringen innebär att anhörigperspektiv ska beaktas, att professionella ska se och uppmärksamma anhörigas behov och att kommunerna har en skyldighet att erbjuda stöd. I vilken utsträckning anhöriga ges stöd inom funktionshinderområdet är emellertid relativt outforskat. Ett undantag är stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Det är emellertid betydligt svårare att finna kunskaper om anhörigas situation, deras erfarenheter och vilket stöd som erbjuds när småbarnstiden är över och barnen blivit vuxna och lämnat föräldrahemmet.

Hitta snabbt

Mer om Peter Elfströms personhistorik finner ni här pdf, Här finns historik även över andra präster i Tanums socken, bland annat dem under vilka Peter Engström verkade. Peter Elfström varenda en man med vida intressen. Det finns 14 almanackor bevarade med utförliga och dagliga anteckningar om vädret, astronomiska iakttagelser, samt om resor i Tanums och Lurs socknar, där han bland an­nat beskriver sina uppgifter som kyrkoherde.

Kid Plays The Most Difficult Boogie Woogie Left Hand

Protokoll och kallelser

All kommuner är skyldiga att föra förteckning över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk ordning. Allmänna handlingar Varje nämnd inneha ett diarium där de allmänna handlingarna registreras. För att ta del bruten allmänna handlingar kontaktar du kommunen antingen genom att mejla  eller ringa  50 Protokoll och kallelser Aktuella kallelser samt protokoll från nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hittar du här, protokoll och kallelser. Kommunarkivet I Skellefteå kommunarkiv finns arkiven från de upphörda kommunerna, nämnderna samt styrelserna samt äldre handlingar från kommunens nuvarande nämnder och styrelser. Kommunarkivet Offentlighet och sekretess Tryckfrihetsförordningen är en bruten Sveriges grundlagar.

Leave a Reply