Diskret

Sprid inte covid 19 : Lättläst

Grupper att träffa flickvänner i roullette

Familjegården erbjuder grupper för barn i åldrarna år som lever eller har levt i familjer som drabbats av psykisk ohälsa. Barngruppen: - ger kunskap om psykisk ohälsa - en möjlighet att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor - träffa andra barn med liknande erfarenhet - leka, fika tillsammans och ha roligt Våra utgångspunkter: - kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och hopp - föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv - föräldrar vill sina barns bästa Vi har 10 träffar. En gång per vecka. Barnkraft Barnkraft är en ny gruppverksamhet där föräldrar behandlas parallellt med barnen och där Familjegården samarbetar med psykiatrin och beroendeenheten. Vi träffas vid 10 tillfällen. Den första, sjunde och tionde gången är föräldragruppen och barngruppen tillsammans. Syftet är att förbättra samspelet och kommunikationen mellan föräldrar och barn. Barnen och föräldrarna får också möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter som de kan dela med varandra.

Här kan du läsa om alla nya råd:

Såsom förälder är du viktig, men alltemellanåt kan det vara svårt att idas vara den förälder man vill befinna och i vissa vardagssituationer sätts relationerna på prov. Då kan man tarva stöd i sitt föräldraskap. Föräldrasupporten Föräldrasupporten erbjuder kostnadsfri rådgivning och vägledning förut dig som förälder eller nära närstående till barn eller ungdom 0 — 20 år. På Föräldrasupporten arbetar två erfarna socionomer och här kan ni få du rådgivning och vägledning runt utmaningar i vardagen och verktyg att bemöta ditt barn i olika situationer. Vi träffar föräldrar eller annan nära anhörig till barn och unga inom åldern 0 — 20 år samt erbjuder föräldrastöd enskilt och i ansamling. Vårt mål är att du såsom förälder snabbt ska kunna få direktion och stöd när du känner att du behöver det. Stödet är individuellt anpassat och bygger på de behov och önskemål som du och din familj har. Vi jobbar tillsammans förut att hitta gemensamma lösningar som stärker relationer och gynnar barnets utveckling.

Hjälplänkar

Forskarna vet inte hur stor risken är att du ändå kan bli smittad eller smitta andra. Råd 1: Möta bara en liten grupp personer Ansats att bara träffa några få folk. Välj ut en liten grupp tillsammans personer. Träffa helst bara personerna inom den gruppen den närmaste tiden. Det går inte att bestämma exakt hurdan många personer som är en fjuttig grupp.

Leave a Reply