Diskret

Så stöttar du sörjande kolleger

Frågor när man möter människor rådsmöte

Lyssna Den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre gäller inte längre. Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla. Vi bedömer att det inte längre finns någon anledning att hålla fast vid den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper som har omfattats av samma råd. Men — det är viktigt att komma ihåg: Ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Tänk också på följande: Håll avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus, till exempel i affärer, på gym eller i kollektivtrafiken. Fortsätt gärna att handla vid särskilda tidpunkter då det är ett mindre antal människor i affären. Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Res i första hand med egna färdmedel eller andra allmänna färdmedel som går att boka, till exempel tåg.

Andra aktörer

Det handlar om alla människors kamp förut friheten att få vara den hane är. Alla människor ska ha dito rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och sällskaplig bakgrund. Centerpartiet vill att värderingar såsom syftar till att öka jämställdhet samt jämlikhet ska genomsyra all verksamhet inom kommunen. Det är viktigt att plugget i tidig ålder arbetar med rättigheter och jämlikhet. Redan i förskolan skall dessa frågor genomsyra hela verksamheten. Arbetet ska fortsätta genom hela grundskolan förut att kompetensen ska följa med in i fortsatta studier och i arbetslivet. Vem du älskar är din ensak. Du ska ha samma rättigheter samt få samma bemötande, oavsett vilken erotisk läggning du har. Det är bruten särskild vikt att personer som möter människor har kunskap om HBTQ frågor.

Förskolan spelar en viktig roll

Informationen nedan kan komma att ändras. Svaren är hämtade från Folkhälsomyndighetens webbsida Coronaviruset smittar i första hand genom bekantskap med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid bekantskap mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. Det är fortfarande oklart om odla kallad indirekt kontaktsmitta, det vill anföra spridning via droppar som landat gällande ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid Genom att tvätta händerna och undvika att angå vid ansiktet, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta. Vad ska jag göra?

Ett jämlikt och tillgängligt samhälle

Odla kan vi prata med barn försåvitt rasism Rasism och främlingsfientlighet normaliseras. Skolfamiljen undersöker hur vi som föräldrar kan prata med barn om rasism. Text: Rafaela Stålbalk Klose I dagens by är det många som upplever att rasism och främlingsfientlighet normaliseras. Skolpsykologen Hanna Wallensteen menar att det är angeläget att tackla rasism varje gång vi stöter på det — oavsett försåvitt det är i böcker, på TV-apparat eller i vardagen. Det kan befinna allt ifrån att behandla människor annorlunda baserat på etniskt ursprung eller begagna nedsättande smeknamn, till att frysa ut någon eller använda fysiskt våld. Postumt ålder Eftersom barn i förskoleåldern kan ha många frågor om skillnader aktuell kön, funktionsförmåga och fysiska egenskaper som hudfärg och hår, är det en bra läge att förklara att folk med alla sina olikheter, har detsamma värde.

Leave a Reply