Diskret

Åsas blogg

Förtrogenhet med autistiska pojkar Jag simulering

Klicka på ISBN för att se bokens beskrivning. Fashioning the Floating World. En studie av japanska träsnitt föreställande kurtisaner och deras moden under och talen.

På SVT just nu

Hurså har vi samling i förskolan? Det finns tusen anledningar till att hava en samling i förskolan men det finns få aktiviteter i förskolan såsom det finns så mycket åsikter försåvitt som samlingen. Samlingen kan användas förut att samla barnen inför en förehavande eller inför en måltid medan kollegan dukar bordet. Samlingen kan användas avsiktligt som en återkommande aktivitet i verksamheten, men den kan också användas förut att stunden eller nuet kräver ett samling.

Åsas blogg - Förändra din värld

Åsa Söderlund Dahl — Lärare på Måtta mot högskolan. Vecka 2: Hurra! Äntligen dags att börja igen! Julens högtider är över och dess märkliga korsning av rutin, plikt och glädje likaledes. Nu har jag istället plockat fram datorn och börjat ägna mig till att planera för resten av läsåret. Rutin, plikt och glädje i sammansättning igen alltså.

Leave a Reply