Diskret

Buddhism grundkurs

Lära känna buddhistiska människor livsstil

Buddhism, grundkurs En filosofi och religion Buddhismen tillhör en av världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha. Det är människan själv som har makten över sina handlingar och sitt liv. Buddha levde för omkring år sedan i Indien. Att försöka likna honom och tillämpa hans lära är det väsentliga inom buddhismen. Buddhas lära handlar om hur vi människor ska leva för att slippa återfödas till ett nytt liv fyllt av begär som enligt buddhismen ses som ett lidande se nedan. Enligt Buddha kan människan befria sig från kretsloppet av återfödelse genom att avsäga sig alla begär.

Källor för arbetet

Inactive member Nedanstående innehåll är skapat bruten Mimers Brunns besökare. Siddharta föddes cirka före Kristus i nordöstra Indien därborta han spenderade hela sitt liv han blev åttio år gammal. Han föddes som son till kungen av Kapilavastu och fick en rik uppväxt. Hans far hade låtit sin son bliva spådd, och hade fått två besked om Siddhartas framtid: han skulle antingen bli en fattig man eller ett ståtlig kung, men han skulle bliva känd genom historien. Hans far ville naturligtvis det senare, så han lät sin son omges av bara förmögenhet och vackerhet, han skulle inte erhålla se världens lidanden. Han hade känt att den ytliga tillvaro han levde i inte gav honom allt, samt han kände en tomhet som han behövde fylla.

Lära känna buddhistiska människor omslag

Leave a Reply