Diskret

VERKSAMHET

System bisexuella utnämningar av alla mötesminuterformat

Vid ett stort biskopsmöte tidigare i år beslutade kyrkan att inrätta kliniker för att omvända homosexuella. Sverigedemokraterna var det enda svenska parti som inte röstade för resolutionen. På torsdag kommer den polska premiärministern Mateusz Morawiecki att besöka den ungerska premiärministern Viktor Orbán i Budapest. Rumäniens premiärminister Ludovic Orban är mycket kritisk till deras agerande och kallar det oförsvarbart. Beslutet motiveras med en händelse för tre år sedan då Tuleya lät journalister ta del av en kontroversiell dom. Disciplineringsnämnden har tidigare dömts ut för att inte vara politiskt oberoende och EU-domstolen har beordrat den att lägga ned sin verksamhet, vilket den alltså inte gjort. Samtidigt kräver Polen att EU drar tillbaka en ny mekanism som ska göra det möjligt att stoppa EU-bidrag som bland annat underminerar domstolarnas oberoende.

Nya protester mot polskt abortstopp

Dela: Få framsteg har gjorts för att främja regnbågspersoners rättigheter. I Finland uppger många homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexpersoner att de fortfarande lever med farhåga, våld och diskriminering i sin vardag. En regnbåge på en hand. Bild: Pixabay regnbågsflaggan,regnbågar Anki Westergård Yle Hela folk från Europa har deltagit i undersökningen om regnbågspersoners livsvillkor.

EU-parlamentet avvisar polsk revisorskandidat

Inom riktlinjerna framgår nu att risken förut att hiv överförs vid vaginala samt anala samlag är obefintlig vid välinställd behandling. Den 28 november skickade Posithiva Gruppen, tillsammans med Riksförbundet Noaks Blad ett öppet brev till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. I brevet uppmanas Folkhälsomyndigheten att, som WHO och UNAIDS allaredan gjort, ändra sin linje så att den stämmer överens med beprövad vetenskap: en person som lever med behandlad hiv lever med smittfri hiv. Utifrån diskussionerna i gruppen kommer myndigheten att ta fram ett underlag till förnyelse av dokumenten. Detta underlag kommer därnäst att skickas ut på samråd. RAV är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. Rekommendat ioner na från RAV i sin full finns att läsa på sls. Lördagen den 23 mars kl

EU-parlamentet avvisar polsk revisorskandidat

Alltsammans personer från Europa har deltagit inom undersökningen om regnbågspersoners livsvillkor. Resultatet visar att få framsteg gjorts och inom Finland uppger många homosexuella, bisexuella, transpersoner och interkönade att de fortfarande lever med rädsla, våld och diskriminering inom sin vardag. För Panda Eriksson såsom är ickebinär transperson, är vålds- samt dödshot vardag. Det är inget duktig betyg Finland och Europa får försåvitt man ser till hur regnbågspersoner upplever sin tillvaro. Det framgår i den undersökning som Europeiska unionens byrå förut grundläggande rättigheter FRA låtit göra. Undersökningen bygger på enkätsvar från nästan regnbågspersoner i EU:s medlemsländer plus Storbritannien, Serbien och Nordmakedonien. Undersökningen visar att erhålla, om ens några, framsteg gjorts därefter byråns tidigare undersökning år och att många homosexuella, bisexuella, transpersoner och interkönade fortfarande lever med rädsla, våld samt diskriminering.

System bisexuella utnämningar stäng

Segmentens stegrandet kalibrering Tvångsmatar fullpackad; t

Abort tillåts framöver endast vid graviditet postumt våldtäkt, incest eller när moderns leva står på spel. I en dold omröstning på tisdagen med siffrorna kontra avvisade EU-parlamentet Polens kandidat, Marek Opioła, till posten som landets ledamot inom Europeiska revisionsrätten. Opioła tillhör regeringspartiet Författning och rättvisa och får tummen ner efter sin insats i en förhör i ansvarigt utskott i parlamentet inom förra veckan. EU-parlamentets åsikt i frågan är bara rådgivande för medlemsländerna inom ministerrådet som fäller det slutliga avgörandet. Trots att EU-parlamentet avvisade den dåvarande polska kandidaten, Janusz Wojciechowski, till revisionsrätten fick han uppdraget av ministerrådet.

How bisexual are you?

Leave a Reply