Diskret

Till dig som är dömd till sluten ungdomsvård

Möte med ungdomar virtuell

Till dig som är dömd till sluten ungdomsvård Till dig som är dömd till sluten ungdomsvård Den här informationen får ungdomarna skriftligt när de kommer till ungdomshemmet. Personalen går också igenom informationen med ungdomarna. Du har begått ett brott, men eftersom du är så ung har du blivit dömd till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Därför har du kommit till ett av SiS särskilda ungdomshem. Du kommer att få vård och behandling som ska hjälpa dig så att du inte fortsätter att begå brott. Under den första tiden som du är hos oss får du inte gå utanför avdelningen utan att någon i personalen följer med dig. På ungdomshemmet finns personal — behandlingsassistenter, lärare, psykologer, sjuksköterskor med flera. De ska hjälpa dig, bland annat med att planera din behandling och förbereda din frigivning, och tillsammans med dig skriva en så kallad verkställighetsplan.

Personalen får använda tvångsåtgärder

Vill ni också få livsviktiga kunskaper samt utbildning av oss? Mejla oss:  info sakravarjeunge. Mörkertalet är omfattande. Därför är det så viktigt att våga beskåda och att våga fråga Flera plugg visar att många som har kunnande av att erbjuda sex mot ersättning hade det första gången då dom var tonåringar. En överväldigande majoritet bruten kontakter som tas inför sex kontra ersättning sker på internet via datorer och mobiltelefoner. Studier visar att dom flesta kommer i kontakt med folk som ger ersättning för sex genom internet.

Församlingsmöten

Sådana undervisningsmetoder passar bättre i ett skolsal och på ledarskapsmöten. Se Bönerna ska vara korta och enkla samt uppsändas enligt Andens ledning. Alla medlemmar uppmuntras att svara med ett hörbart amen i slutet av bönen. Medlemmar ska ge uttryck åt sin anseende för vår himmelske Fader genom att använda ett vördnadsfullt språk som matchar för det språk de talar. Bönespråket skiljer sig från språk till tungomål.

Slussen-TV: Barn och ungdomar på Internet - Del 2

Leave a Reply