Dating

Rädda fler liv – tillsammans

Dating på facebook immobilisera ietf

January 20 at AM · Ann-Therese Hedqvist, ambulanssköterska och specialistsjuksköterska vård av äldre, har fått pris för bästa… More examensarbete för specialistsjuksköterskor under hösten vid Karolinska Institutet. Arbetet lyfter mångfalden och komplexiteten i ambulanssjukvården, där vi många gånger möter äldre patienter med flera samtidiga sjukdomar och frekventa kontakter med vården. Att tänka utifrån en helhet, att se andra lösningar som inte direkt visar sig och att kunna samverka med andra vårdaktörer blir en viktig förmåga som jag tänker är än mer aktuell under pågående Covid pandemi, säger Ann-Therese Hedqvist.

Meet some of our partners

Vi har en klar vision, en flitig målsättning och en plan för hurdan vi ska ta oss dit. Skada vi vet att vi inte kan lyckas på egen hand. Kollegor samt samarbete är nyckeln. Hitta lediga arbete här.

Allmän information och obligatorisk information

Vill du veta öppettider, adress eller söker du någon som jobbar i Knektgården i Hökåsen? Eller vill du kontakta församlingsrådet? Här finns alla kontaktuppgifter. Beakta att en del av verksamheten kan vara inställd.

Leave a Reply